Confidentialitate

I. Informații generale

Insaro Energy S.R.L., deținătorul "specialistii.ro", are notificarea numărul 29426 din 9 septembrie 2013 la registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Insaro Energy S.R.L. respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea informaţiilor (Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea daleor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice).

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Insaro Energy S.R.L., cu sediul în str. Blanari, nr. 18, sector 3, București, România.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, specialistii.ro.

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al specialistii.ro, Insaro Energy S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați specialistii.ro, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul specialistii.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea specialistii.ro.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator în specialistii.ro, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Insaro Energy S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

II.2. Dacă sunteți vizitator al specialistii.ro, Insaro Energy S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării specialistii.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului pentru întrebări sau reclamații, în măsura în care îl completați.

II.3. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, Insaro Energy S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră de contact, cum ar fi nume și prenume, adresă de e-mail și telefon pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu Partenerii sau potențialii Parteneri.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrări

III.1. Dacă sunteți client al specialistii.ro, Insaro Energy S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și specialistii.ro, respectiv pentru preluarea, validarea și facturarea serviciului prestat de către partenerii specialistii.ro, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Insaro Energy S.R.L.. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Insaro Energy S.R.L..

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Insaro Energy S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul specialistii.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Insaro Energy S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin specialistii.ro.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind serviciile oferite de Insaro Energy S.R.L., prin specialistii.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a specialistii.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe specialistii.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Insaro Energy S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe specialistii.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al specialistii.ro, Insaro Energy S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind serviciile oferite de Insaro Energy S.R.L., prin specialistii.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe specialistii.ro. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe specialistii.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Insaro Energy S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a specialistii.ro, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor specialistii.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.3. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, Insaro Energy S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Insaro Energy S.R.L. și Parteneri sau potențiali Parteneri

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Insaro Energy S.R.L. de a iniția și desfășura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor pe specialistii.ro. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Insaro Energy S.R.L. de a-și desfășura activitatea.  

 • pentru celelalte scopuri și temeiuri enumerate la secțiunea III.2. de mai sus.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Insaro Energy S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale Insaro Energy S.R.L., respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina Insaro Energy S.R.L. (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Insaro Energy S.R.L. va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre serviciile oferite prin specialistii.ro. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul V de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după prestarea serviciilor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Insaro Energy S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Insaro Energy S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai Insaro Energy S.R.L., datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.

1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Insaro Energy S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate Insaro Energy S.R.L., către terțe persoane sau entități care sprijină Insaro Energy S.R.L. în oferirea de servicii prin specialistii.ro (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea specialistii.ro, inclusiv pentru intermedierea relației dintre dumneavoastră și partenerii noștri;

 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Insaro Energy S.R.L. prin specialistii.ro;

 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea specialistii.ro și a serviciilor derulate prin intermediul ei;

 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Pentru prelucrarea de date derulată de partenerii cu care intrați în relație, potrivit Termenelor și condițiilor, prin intermediul specialistii.ro și care prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate oferite de acei parteneri. Insaro Energy S.R.L. nu are niciun control asupra modului în care vă sunt prelucrate datele de către aceștia.

2. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Insaro Energy S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

V. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Insaro Energy S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de persoană vizată, veți avea următoarele drepturi:

-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care exista erori cu privire la datele care va sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.;

-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la bază consimțământul dvs și prelucrarea este una automată;

-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor dvs dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor. Dvs. nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la: specialistii@pce.ro

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Insaro Energy S.R.L., având următoarele date de contact: specialistii@pce.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica cookie-uri